Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Cán bộ Nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật Hà Nội 23/05/2024
2 Cán Bộ Nghiệp Vụ Bảo Hiểm - Khu vực Hà Nội Hà Nội 16/05/2024
3 Cán Bộ Kinh Doanh - Khu vực Hà Nội, Long Biên, Đông Anh Hà Nội 11/05/2024
4 Cán bộ Ban Kế hoạch tài chính Hà Nội 08/05/2024
5 Chuyên viên phân tích nghiệp vụ - Dự án CNTT Hà Nội 04/05/2024
6 Chuyên viên Quản trị rủi ro Hà Nội 03/05/2024
7 Phó Giám đốc Pháp chế Hà Nội 03/05/2024
8 Cán bộ Giám định bồi thường - Khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ Hà Nội
Phú Thọ
Vĩnh Phúc
26/04/2024
9 Cán Bộ Ban Kế Toán (ưu tiên Nam) Hà Nội 26/04/2024
10 Cán bộ Quản lý kênh Ban Bancassurance Hà Nội 26/04/2024
11 Cán bộ Quản trị ứng dụng - Ban CNTT Hà Nội 25/04/2024
12 Cán bộ Quản trị hệ thống - Ban CNTT Hà Nội 25/04/2024
13 Trưởng/Phó phòng Phát triển sản phẩm con người Hà Nội 22/04/2024
14 Thư ký Ban Tổng Giám đốc (Nam, sinh năm 1994, 1995) Hà Nội 22/04/2024
15 Cán Bộ Kinh Doanh (Tuyển dụng toàn quốc) Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc
24/01/2024
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.